Privacyverklaring Ontsladebaas.nl

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Identiteit

Ontsladebaas.nl is een website zonder commerciële belangen, opgericht door een natuurlijke persoon. Ik ben te bereiken via hoi@ontsladebaas.nl.

Rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Ontsladebaas.nl zal alleen persoonsgegevens verwerken indien daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de eigenaar van deze gegevens. Door het gebruik van functionaliteit als het contactformulier en reacties onder artikelen gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens. Daarnaast geeft u via uw cookie-voorkeuren aan of u wel of geen cookies wilt gebruiken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Ontsladebaas.nl kan gegevens verwerken doordat u gebruik maakt van functionaliteit op de website, zoals het reageren onder artikelen of het insturen van een e-mailbericht via het contactformulier.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  • Uw naam (schermnaam);
  • Uw e-mailadres;
  • Uw (geanonimiseerde) IP-adres.

Ontsladebaas gebruikt deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een reactie onder een artikel of een bericht dat wordt ingestuurd via het contactformulier. Uw schermnaam (eventueel pseudoniem) wordt op de website gebruikt als schrijver van een reactie. Uw (geanonimiseerde) IP-adres wordt gebruikt door Google Analytics.

Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Ontsladebaas.nl bewaart de gegevens in een digitale database. Zo lang artikelen op de website blijven staan zullen reacties daaronder ook blijven bestaan. Gegevens van Google Analytics blijven 14 maanden bewaard in Google.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens.

Indien u uw persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, is het niet mogelijk voor u om gebruik te maken van het contactformulier of om gebruik te maken van de reactiemogelijkheid onder artikelen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.

U heeft te allen tijden het recht om uw persoonsgegevens bij Ontsladebaas.nl in te zien (op te vragen), te laten wijzigen, of te laten verwijderen. U dient hiertoe een verzoek in te dienen via hoi@ontsladebaas.nl. Ontsladebaas.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, ingaan op verzoeken.

Delen met derden.

Ontsladebaas.nl maakt gebruik van Google Analytics, en stuurt dus gebruiksgegevens naar Google. Dit betreft alleen een geanonimiseerd IP-adres, dat dus niet meer aan u als individu te linken valt.

Klachtrecht.

U heeft als verschaffer van persoonsgegevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als Ontsladebaas.nl bovenstaande punten niet naleeft.